Reference

Oblikovanje vizitke in CGP

Vizitka predstavlja pomemben prvi stik s stranko, zato mora biti dovolj elegantna in unikatna, hkrati pa mora vključiti vse pomembne podatke. Glede na to, da vizitka ponuja razmeroma majhen grafični prostor, morajo biti grafični elementi, ki so vključeni v podobo, izbrani zelo premišljeno. Grafični oblikovalec bo poskrbel, da bodo na vizitki na vidnih mestih izpostavljeni vsi pomembni podatki in da bo celostna podoba vizitke usklajena z obstoječo podobo vašega podjetja. S profesionalnim pristopom bo vaša vizitka izstopala tako v estetskem smislu, kot tudi s premišljenim prikazom pomembnih informacij.

Celostna grafična podoba je osnova oziroma temelj, na katerem lahko učinkovito zgradite celostni imidž podjetja ali storitve. Oblikovanje celostne grafične podobe mora biti zasnovano tako, da na eni strani upošteva specifiko posameznega predstavitvenega gradiva, po drugi strani pa ima jasno razvidno rdečo nit, ki posamezne elemente poveže v smiselno celoto. Zaupajte profesionalnemu grafičnemu oblikovalcu, ki bo znal celoten ustvarjalni proces in ideje združiti v enotno, povezano zgodbo, s čimer bo celostna grafična podoba ustrezno izrazila poslanstvo in sporočilo vašega podjetja.

Oblikovanje zajema pripravo grafične predloge vizitke glede na vaše želje in smernice. V osnovno ceno oblikovanja je všteto do dve korekciji predloge.